AQUABRÓM 1 kg, bróm tabletta

9 400 Ft

Leírás

  • Lassan oldódó 20 g-os brómtabletta
  • Tartós hatású, hosszú ideig folyamatosan biztosítja a megfelelő fertőtlenítő hatást a medence vizében.
  • Beltéri medencékhez és masszázsmedencékhez ajánljuk.

Kisgyermekek, illetve klórral szembeni érzékenység esetén csökkentett klórtartalmú és teljesen klórmentes, oxigénes fertőtlenítő szerek használhatóak, vagy alternatív vízkezelő eljárásként sóbontó, ózonos, illetve UV sugaras berendezések.

Alkalmazása:

Első adagolásnál 3-5 tablettát adjunk 10 m3 vízhez. Folyamatos adagolásnál hetente 2-3 tabletta szükséges 10 m3 medencevízhez. Ideális pH-érték: 7,2-7,6 Ideális szabad brómtartalom: 1,2-2,0 mg/l. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges. Lakossági és közösségi felhasználásra egyaránt javasolt.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen tartandó!

Figyelmeztető mondatok:

H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302: Lenyelve ártalmas.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261: Kerülje a por belégzését.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P405: Elzárva tárolandó.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom:

bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5%. 100 g termék biocid anyag tartalma 92,5 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Származási hely: EU

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

Tüzet okozhat, fokozza a tűzveszélyt Irritáló/szenzibilis/ártalmas Mérgező a vízi szervezetekre, károsíthatja az ökoszisztémátBőr és szem égési sérülést okozhat. Fémroncsoló hatás.

 

Veszély!

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.